01 12 2011

Spawn: Mammon Dosyası

SPAWN ÖZEL HAFTASI' KASIM 2011

Mammon, Spawn dünyasından son derece yakışıklı, nazik ve sofistike biri olarak resmedilmiş bir şeytandır. Kendisini çoğu zaman insanlarla ruhları için cezbedici ve karşı koyulamaz anlaşmalar yaparken görebilmek mümkündür. Tam bir planlama ustası olarak nitelendirebileceğimiz Mammon, Spawn’ın karşısına çıkan çoğu entrikanın arkasındaki tek isimdir ve asıl amacı Throne of Creation ( Yaratılış Tahtı ) nı bularak evreni kendi isteği doğrultusunda baştan şekillendirmektir.

Mammon’un geçmişi tam olarak bilinmemektedir. Kendisinin Forgotten isimli, Tanrıya sadık kalan, ancak War in Heaven ( Cennetteki Savaş ) sırasında başmeleklerde beraber savaşmayı reddeden bir grubun parçası olduğu biliniyor. Bu yaptığından ötürü Cennet’ten atılmış, ancak Forgotten ( Unutulmuşlar ) grubunun aksine Cehennem’e girmeye mahkum edilmiştir. Ayrıca bir seferinde Spawn’a şeytan formunda görünerek onunla savaşa girmiş, ancak Hellspawn’ın 3 adet kesiğiyle beraber kaybetmiştir.

Cehennemde yüksek rütbeli bir Lord olarak bulunan Mammon’un hangi katmanı kontrol ettiği ( ya da herhangi birini kontrol edebilip edebilemediği )bilinmemekle beraber, açık bir şekilde Cehennemdeki en güçlü varlıklardan birisi olduğu ortadadır. Malebolgia’nın Cehennem’in Kralı ve 8. Katman’ın hakimi olduğu sırada Mammon’un kendisiyle eşit durumda olduğuna hikaye sırasında değinilmiştir.

Şu ana kadar Mammon Spawn’ın hayatını tam bir cehenneme çevirmiştir. Büyük bir olasılıkla Urizen’in ortaya çıkmasının arkasındaki isim olduğu kabul edilir ki Urizen, Spawn’ın Malebolgia’yı yoketmesine yönelik yönlendirmeyi yapan isimdir. Bununla birlikte, Cog’un Spawn’a ihanet ederek 8. cehennem katmanının kontrolünü ele geçirmeyi sağlamasına yönelik destek de vermiştir. Eddie Frank’ın karşısına bir yabancı kılığında görünüp, ona kurtuluştan bahseden ve neticede Eddie’nin The Redeemer haline gelerek Spawn’ı tekrardan cehenneme göndermesinin arkasındaki isimdir. Violator’ı dünyaya göndererek Jason Wynn’in vücudunu ele geçirip Spawn’ fiziksel ve duygusal olarak mahfetmeyi amaçlamıştır. Mammon bizzat Nyx’in arkadaşını Thea’nın ruhunu ele geçirmiş ve bunu daha sonra Nyx’in Spawn’ın kostümünü çalarak ona ihanet edip cehenneme girmesinde bir koz olarak kullanmıştır.

Satan’ın Armageddon hikayesinde yeniden ortaya çıkması sırasında Mammon gücünü kaybeder. Baş kölesi Thamuz bile Satan’ın emriyle kendisine karşı durup onu yoketmek için hazırlanmaktadır. Ancak Mammon bu durumdan Satan’a cehennem ordusunun derecesini yükseltmeyi teklif ederek kurtulur ki bu olay San Andreas Fayı’nın ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Mammon’u yok etmenin sadece tek bir yolunun olduğu ve bu güce Spawn’ın sahip olmadığı bilinmektedir. Bu gücün ne olduğu bilinmemekle beraber, gururun, onun yok oluşu olacağına dair ufak bir ipucu verilmiştir.

Mammon yakın zamanda cüppeli bir eşlikçisiyle beraber geri döner ve bu eşlikçi Spawn’a, tam da Mammon’un istediği gibi, Clown’u mağlup ettiğini ve cehennem kapısını kapattığını söyler. Mammon bunun üzerine Spawn’a “benim iyi ve sadık uşağım” diyerek karşılık verir.

Mammon ayrıca 169. sayıdaki Spawn ile Nyx’in arasında geçen olayların arkasındaki isim olarak gözükmektedir. Nyx’in güçleri ona aynı sayıda geri verilmektedir.

A Tale of Three Brothers ve Gunslinger Spawn hikayelerinde Mammon’un Spawn’ı daha doğmadan önce manipüle ettiği ve ailesini nesiller boyunca kontrol ettiği ortaya çıkar. Mammon, Malefick kılığında Simmons’ın annesini ona hizmet etmesi için baştan çıkarır. Annesi kocasıyla sadece Mammon öyle istediği için evlenmiştir ve Mammon’un küçük yaştaki çocuklarına nüfüz etmesine izin verir ki bu olay ortaya çıktığında Al Simmons’ın Hellspawn’a dönüşmesine sebep olacaktır. Gunslinger hikayesinde, Mammon’un, Henry Simmons’ın  (Al Simmons’ın büyü büyük babası) soyundan gelecek birinin Hellspawn olacağını çok önceden bildiği ortaya çıkar. Hellspawn’ın dünyayı yokedip baştan yaratacağı öngörülür ki bu öngörü Armageddon hikayesinde gerçekleşmiştir.

182. sayıda, Mammon’un geçmişi biraz da belirginleşmektedir. Cehenneme mahkum edildiği zaman Malebolgia’ya hizmet etmeyi teklif etmiştir. Daha sonra dünyaya yolculuk ederek yüzyıllar boyunca simya, kehanet ve büyücülük öğrenmiştir ki bu süreç onun insan ırkının en büyük yaratılan varlık olduğunu sonucuna varmasını sağlayacaktır. Sonrasında cehennem ordusu için savaşçı toplamaya başlar ve bir gün Armageddon geldiğinde ortada insanları Tanrı ve Şeytan a karşı yönetecek bir savaşçı olacağına inanmaya başlar. Henry Simmons ile tanıştığı zaman buna inanmak yerine bir Hellspawn yaratmaya karar verir. Al Simmons Malebolgia’nın yenilmesinde ve Tanrı ve Şeytan ın sürülüşünde ( ki bu olayların hepsi Mammon tarafından planlanmıştır ) çok önemli bir rol oynamasına karşın, Mammon, Al’a, kafasındaki mükemmel Hellspawn’ın çok daha farklı olduğunu söyler. Morana ( Wanda ve Al’ın çocuğu ki bu çocuğu Mammon Wanda düşük yaptıktan sonra hastaneden almıştır) yı seçer. Morana, Simmons ve Blake soyunun bir bileşimi niteliğindedir, bu iki soy mükemmel bir Hellspawn yaratacak potansiyele sahiptir.

182. sayıda ayrıca Mammon’un Al Simmons’ın K-7 Leetha simbiyot kostümüne nüfüz ettiği ortaya çıkar. Bu kostüm Al Simmons ile birleşerek ona, Malebolgia’yı Hellspawn olmaya layık olduğununa ikna ettiği takdirde, çok büyük güçler vereceğine söz verir. Daha sonra ortaya çıkar ki Mammon’un asıl planı simbiyotu Morana’ya transfer etmektir. Böylece Al Simmons Armageddon’dan sonra “bittiğinde”, yanıbaşında Morana ile dünyaya hükmedebilecektir.

0
0
0
Yorum Yaz